Trude Mohn King

Spesialfag:
Immaterialrett/opphavsrett

Tilleggsutdannelse:
Utdannet advokatmekler gjennom
Den norske Advokatforening

Alminnelig praksis med hovedvekt på opphavsrett, barnevernsrett, familie-, arv- og skifterett. Bistår også i saker vedrørende fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, husleie-rett, personskadeerstatning, trygde-rettigheter, forretningsjus, m.m.

  • Omfattende praksis innen området opphavsrett og nærliggende rettsområder som markedsføringsrett, varemerke- og mønsterrett, avtale- og kontraktsrett. Yter bistand hovedsakelig til små- og mellomstore bedrifter og landsdekkende organisasjoner innen design og fotografi. Foredragsvirksomhet.
  • Lang erfaring i saker innen privatretten særlig vedrørende privat skifte av felleseier/dødsboer, barnefordeling, barnevern, testament, ektepakt/samboeravtaler. Erfaring som bistandsadvokat. Flere års samarbeid med Krisesenteret i Follo.
  • Yter gratis «5-minutters» konsultasjoner per telefon til medlemmer av bl.a. Grafill, NID, NTKD, NIL, Norske Skolefotografer og Norges fotografforbund.
  • Tidligere erfaring fra kulturdepartmentet, Patentstyret, Bankenes arbeidsgiverforening og Oslo Patentkontor.
  • Medlem av Norsk Forening for industriell rettsbeskyttelse, norsk forening for opphavsrett, Norsk forening for Jus & EDB og Barnejuridisk forum.
Edv. Griegsvei 1. Pb 1008 sentrum, 1418 Kolbotn | T 66 81 10 80 | F 66 81 10 81 | post@wk.no